Dreptul de autor se constituie din drepturi morale (personale) și drepturi patrimoniale.

Drepturile morale (personale) ale autorului nu pot face obiectul vreunei renunțări sau cesiuni și sunt imprescriptibile, chiar și în cazul în care autorul cedează drepturile sale patrimoniale:

 • dreptul la paternitate;
 • dreptul la nume;
 • dreptul la respectarea integrității operei;
 • dreptul la divulgarea operei;
 • dreptul la retractarea operei.

Drepturile patrimoniale exclusive

Autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea operei, inclusiv prin:

 • a) reproducerea operei;
 • b) distribuirea originalului sau a exemplarelor operei;
 • c) închirierea exemplarelor operei, cu excepția operelor de arhitectură și a operelor de artă aplicată;
 • d) importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor confecționate cu consimțămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor;
 • e) demonstrarea publică a operei;
 • f) interpretarea publică a operei;
 • g) comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit (tele- radiodifuziune), sau prin cablu;
 • h) retransmiterea simultană și fără modificari, prin eter sau prin cablu, a operei;
 • i) punerea la dispoziție în regim interactiv a operei;
 • j) traducerea operei;
 • k) transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte modificări ale operei, cu excepția cazurilor cînd efectuarea unor acțiuni din cele enumerate la lit.a)–k) nu se încadrează în forma de exprimare a operei și pentru care nu pot fi stabilite sancțiuni.

Autorul sau alt titular al drepturilor patrimoniale exclusive de autor are dreptul la o remunerație echitabilă. Cuantumul și modul de achitare a remunerației de autor pentru fiecare caz și mod de valorificare a operei se stabilesc în contractul de autor sau în contractele pe care organizațiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor le încheie cu utilizatorii.

Drepturile conexe

Subiecți ai drepturilor conexe sunt interpreții, producătorii de fonograme, producătorii de videograme și organizațiile de difuziune

Drepturile interpreților, producătorilor de fonograme/videograme și organizațiilor de difuziune prin eter și prin cablu:

Interpretul are dreptul exclusiv să permită sau să interzică următoarele acțiuni:

 • imprimarea interpretării sale încă neimprimate;
 • reproducerea imprimării interpretarii sale;
 • distribuirea imprimării interpretării sale;
 • închirierea imprimării interpretării sale;
 • comunicarea publică prin eter (tele,- radiodifuziune) sau prin cablu a interpretării sale, cu excepția cazului cînd interpretarea este ea însăși o interpretare tele,- radiodifuzată sau e făcută de pe o imprimare;
 • facerea accesibilă publicului în regim interactiv a interpretării sale imprimate.

Producătorul de fonograme/videograme are dreptul exclusiv să permită sau să interzică urmatoarele acțiuni în privința fonogramei sale:

 • reproducerea fonogramei/videogramei;
 • distribuirea exemplarelor fonogramei/ videogramei;
 • închirierea exemplarelor fonogramei/ videogramei;
 • importul în scopuri de distribuire a exemplarelor fonogramei/ videogramei, inclusiv a exemplarelor făcute cu consimțământul producătorului de fonograme/videograme;
 • punerea la dispoziția publicului în regim interactiv a fonogramei/videogramei;
 • adaptarea sau orice altă transformare a fonogramei.

Organizațiile de difuziune prin eter și prin cablu au dreptul exclusiv să permită sau să interzică următoarele acțiuni în privința emisiunilor sale difuzate prin eter sau cablu:

 • imprimarea emisiunii;
 • reproducerea unei imprimări a emisiunii;
 • distribuirea imprimării emisiunii;
 • comunicarea publică prin eter sau prin cablu a emisiunii;
 • retransmiterea emisiunii;
 • comunicarea publică a emisiunii în locuri accesibile publicului cu plată pentru intrare;
 • punerea la dispoziția publicului în regim interactiv a imprimării emisiunii.